Politika jakosti


Politika jakosti společnosti RAMSES

pro období 2013-2018

Uspokojování nejnáročnějších požadavků našich zákazníků, dlouhodobé garantování kvality dodávaných produktů a služeb v oblasti měření talku a teploty, je základním předpokladem obchodního úspěchu spolešnosti RAMSES.

Politika jakosti, kterou pro období 2013 – 2015 projednalo a schválilo vedení společnosti, obsahuje následující záměry:

1. Vedení společnosti zajišťuje optimální kvalitu a kvantitu zdrojů (finanční, personální a další) tak, aby byla vždy zajištěna maximální kvalita výrobků a služeb dodávaných zákazníkovi.

2. Společnost neustále monitoruje požadavky zákazníků a hledá možnosti pro zlepšování kvality výrobků a služeb dodávaných zákazníkovi.

3. Vedení společnosti pracuje na trvalém zkvalitňování vnitřních firemních procesů, systému řízení organizace, kontroly a informačních toků.

4. Společnost neustále snižuje náklady na jakost ve všech fázích životního cyklu výrobků a služeb dodávaných zákazníkovi.

Souvisejícím dokumentem pro zabezpečení Politiky jakosti jsou Cíle jakosti společnosti RAMSES.
Cíle jakosti jsou pro aktuální rok vydány jako samostatný dokument.

Certifikát Tecsis
certifikat_Tecsis

 

Miloš Kubásek

V Praze 1.4.2017